Dodržiavanie základných pravidiel a tréningové výsledky

Priemerní cvičenci si vo svojich začiatkoch vystačia s dodržiavaním základných pravidiel a s postupným dopĺňaním informácii a ich aplikáciou do praxe. V tomto článku sa pozrieme na problematiku cvikov pomocou...

Importováno: 24. srpna 2011 (17:18), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2011080008