Dvíhanie nôh v podpore bokom na BOSU

Východisková poloha: ľah bokom, predlaktie na podložke, druhá ruka vbok, bedrá na vrchole BOSU, nohy vystreté, plecia aktívne stiahnuté dole, lopatky roztiahnuté do strán smerujú k panve

Importováno: 29. března 2012 (23:33), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2012030011