Eliptický trenažér

Ak vstúpite do kvalitne vybavenej posilňovne, uvidíte tam rôzne kardiovaskulárne stroje ako napríklad stacionárne bicykle, steppery, veslovacie trenažéry, cyklotrenažéry alebo eliptické trenažéry, ktoré patria medzi najpopulárnejšie stroje na tréning aeróbnej vytrvalosti. ?

Importováno: 28. října 2012 (11:12), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2012100014