Glykogén a vytrvalostný výkon

Každý človek má v tele určitú zásobáreň energie. Ľudský organizmus prioritne čerpá energiu z cukrov, tukov a bielkovín, ktoré sa v tele zložitými chemickými reakciami rozkladajú na jediný zdroj energie a tým je...

Importováno: 21. června 2010 (09:49), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2010060002