Hemofília a šport

Hemofília je porucha zrážanlivosti krvi, ktorou trpí v prevažnej miere mužská populácia. Jadrom tejto choroby je nedostatok zrážanlivého (koagulačného) faktoru. Závažnosť choroby sa odvíja od...

Importováno: 2. dubna 2012 (12:38), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2012030024