Igor Bukovský - Správna výživa športovca VIDEO

A máme za sebou druhý ročník odbornej konferencie Aby šport nebolel. Prednášajúci boli len samí odborníci - lekári. Športujeme.sk, ako mediálny partner tohto veľmi zaujímavého podujatia, nemohlo chýbať. Tí, ktorí prišli...

Importováno: 26. února 2012 (14:12), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2012020009