Je svalovica po tréningu nevyhnutná?

Pre mnohých športovcov a hlavne pre tých, ktorí trénujú pravidelne v posilňovni, býva svalovica akýmsi meradlom dobrého tréningu. Keď ich svaly počas nasledujúcich dni po fyzickom výkone dostatočne nebolia, myslia si, že tréning nebol dostatočne tvrdý...

Importováno: 18. února 2013 (10:35), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2013010012