Kardio tréning ako aktívna regenerácia

Aeróbny tréning predstavuje v súčasnosti významnú časť tréningového programu rôznych športovcov. Dôvody jeho začlenenia do tréningového plánu sú pritom rôzne - podpora spaľovania tukov, zlepšenie vytrvalosti a kondície...

Importováno: 27. ledna 2012 (10:10), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2012010016