Kĺbová výživa a starostlivosť o kĺby

Spojivové články našej kostry, teda kĺby, sú tými časťami tela, ktoré môžu vďaka fyzickej aktivite nielen profitovať, ale aj utrpieť. Pri väčšine športov sú na kĺby kladené zvýšené požiadavky a prirodzene sa rýchlejšie...

Importováno: 15. ledna 2011 (19:44), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2011010005