Kondícia pre lezenie na skalách a na umelých stenách

Ak vás zaujíma rekreačné lezenie na skalách, horská turistika alebo čoraz populárnejšie lezenie na umelých stenách, tento článok by vás mohol zaujímať...

Importováno: 26. února 2012 (14:13), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2012020011