Mliečne produkty a výživa športovcov

Mlieko a mliečne produkty patria v súčasnosti stále medzi najdiskutovanejšie zdroje bielkovín. Ročná spotreba týchto výrobkov je v Európskej únii priemerne okolo 300 kg na obyvateľa. U športovcoch je toto číslo určite ešte vyššie. Mlieko samotné je potravinou dvoch tvári...

Importováno: 12. února 2011 (12:12), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2011020003