Monitorovania tepovej frekvencie a výkonnosť

Monitorovaním tepovej frekvencie je možné systematicky zvyšovať najdôležitejšie faktory výkonnosti v rámci rôznych typov aeróbnych cvičení. Regeneračný tréning má byť pri kardio cvičení vykonávaný v nízkej intenzite, ktorá zodpovedá približne 50-65%...

Importováno: 10. září 2012 (12:39), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2012080009