Náhrada jedla vo forme výživových doplnkov

Väčšina ľudí, snažiacich sa o zníženie hmotnosti či vyformovanie postavy, sa už stretla s bohatou ponukou tzv. "loss shake" alebo "diet shake" na našom trhu. Loss (diet) shake vo voľnom preklade znamená "nápoj podporujúci chudnutie". Naozaj sa dá týmto nápojom veriť ...

Importováno: 7. července 2011 (01:01), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2011060012