Nepravdivé tvrdenia o bielkovinách

Športová výživa je plná poloprávd, ktoré nám nedovoľujú dodržiavať správne stravovacie návyky, zvýšiť svalové prírastky alebo odbúrať prebytočný tuk. Jedným z dôvodov týchto nejasností je to, že sa nerešpektujú hlavné stravovacie zásady a odporúčania moderných výskumov...

Importováno: 15. ledna 2012 (20:17), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2012010015