Nespavosť po ťažkých tréningoch

Po skutočne namáhavom tréningu má viacero ľudí problém so spánkom. Neschopnosť kvalitne sa vyspať môže byť spôsobená rôznymi faktormi. Najčastejším z nich je stres a patrí sem aj telesný stres po intenzívnej fyzickej aktivite. Keď sa naučíte...

Importováno: 8. června 2012 (16:49), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2012060002