Operácia kolena (ACL) áno, či nie?

Nedávna štúdia z pred dvoch mesiacov (New England Journal of Medicine, Júl 22, 2010) opäť rozvírila dohady o tom, ako najlepšie liečiť pretrhnutý predný skrížený väz (ACL). V tejto štúdií, ktorú organizovala Univerzita Lund...

Importováno: 13. září 2010 (09:37), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2010090002