Pilates abeceda - Raja

Cvik Raja je ďalšou obmenou cviku Malá labuť ako aj cviku Torpédo. Všetky tieto tri cviky je vhodné zaradiť po sebe. Spolu Vám krásne prehrejú chrbát a sústredením sa na mobilizáciu medzilopatkového svalstva aj...

Importováno: 7. června 2010 (10:05), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2010060001