Pilates abeceda - Torpédo (Back preparation ? hands by hips)

Cvik Torpédo je malou obmenou cviku Malá labuť. Hlavný rozdiel je v pozícii rúk. Ani tu teda nezabúdajte na dodržiavanie všetkých princípov Pilates metódy - laterálne dýchanie, ramená čo najďalej od uší, lopatky...

Importováno: 3. května 2010 (10:25), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2010050002