Pilates Kankán (Can-can)

Cvik Can-Can čiže Kankán už samotným svojim názvom naznačuje podobnosť s francúzskym typom tanca, pri ktorom sa zdvíhajú nohy do výšky. V metóde Pilates však pri cviku Can-Can nebudeme stáť, ale sedieť a...

Importováno: 31. ledna 2011 (13:41), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2011010009