Pilates Plank (Doska)

Cvik Plank patrí medzi tie cviky, ktoré na prvý pohľad vypadajú veľmi jednoducho. Nenechajte sa však zmiasť - opak je pravdou. Cvik Plank je jednoznačne vynikajúcim cvikom na budovanie sily a stability celého tela. Hlavný dôraz sa kladie na...

Importováno: 19. dubna 2011 (00:10), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2011040008