Pilates Plank (Doska) na obrátenom BOSU

Cvik Plank na obrátenom BOSU patrí medzi cviky pre pokročilých. Cvik Plank na obrátenom Bosu je vynikajúcim cvikom na budovanie sily a stability celého tela. Hlavný dôraz sa kladie na zapájanie vnútorného svalstva...

Importováno: 10. července 2012 (09:07), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2012060013