Pilates Single Leg Stretch

Cvik Single Leg Stretch, čiže Naťahovanie nohy považujem za výborný zahrievací cvik nielen na stehná ale ja na brušné svalstvo. Vďaka cviku Single Leg Stretch máte možnosť zlepšiť aj koordináciu a držanie...

Importováno: 30. srpna 2010 (20:52), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2010080004