Pivo po tréningu - áno či nie?

Zvyknete si po tréningu dať pohár dobrého vychladeného piva? Alebo si skôr myslíte, že to nie je ten najlepší spôsob dodržiavania pitného režimu? V podstate ide o veľmi diskutovanú otázku, ktorá, zdá sa...

Importováno: 15. listopadu 2010 (23:20), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2010110004