Podrep na jednej nohe s prednožením

Východisková poloha: stoj na jednej nohe, aktívne zapojenie stredu tela, plecia aktívne stiahnuté dole, lopatky roztiahnuté do strán.Konečná poloha: podrep na jednej nohe s prednožením, s udržaním hmotnosti tela na pomôcke, trup vzpriamený.

Importováno: 29. dubna 2011 (14:54), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2011040010