Pravidelný tréning má byť zábava a radosť

Viacero trénujúcich ľudí sa natoľko zameriava na svoj hlavný cieľ a na konečné výsledky, že im kvôli tomu úplne uniká radosť z tréningu a jeho zábavná stránka. Môžete to vidieť z pozorovania mnohých nespokojných cvičencov, ktorí chcú...

Importováno: 20. března 2012 (00:37), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2012030007