Problémy s achilovou šľachou

Aké sú najčastejšie problémy spojené s achilovou šľachou? Achilova šľacha spája lýtkový sval s kosťou päty. K zaťaženiu dochádza pri bežnej chôdzi, behu, odrazoch a dopadoch. Dva hlavné problémy spojené s achilovou šľachou sú...

Importováno: 23. července 2012 (22:11), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2012070008