Ranný tréning a chudnutie

Mnohí ľudia si myslia, že absolútne nezáleží na tom, v ktorej časti dňa svoj tréning absolvujú. Tvrdia, že konečný výsledok bude aj tak rovnaký, či budú cvičiť zavčas rána, alebo neskoro večer. My vám však dokážeme, že...

Importováno: 17. ledna 2011 (10:02), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2011010006