Rehabilitácia kolena po plastike predného skríženého väzu (ACL)

Stúpajúca tendencia výkonu vo vrcholovom športe má za následok stále sa zvyšujúci počet zranení. Poranenia kolenného kĺbu, patria k tým, ktoré najčastejšie vedú k absencii na tréningu. Koleno ako váhonosný kĺb je zaťažovaný dynamickou ale aj statickou silou. Ľahká zraniteľnosť...

Importováno: 21. září 2012 (23:09), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2012090010