Sed - ľah na lopte s BOSU

Východisková poloha: ľah vzadu, nohy pokrčené na BOSU, predkolenie kolmo na podložku, plecia aktívne stiahnuté dole, lopatky roztiahnuté do strán. Konečná poloha: sed na lopte s oporou hornej časti sedacích svalov...

Importováno: 24. ledna 2011 (13:18), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2011010007