Sodík (soľ) a vytrvalostný výkon

Pre vytrvalostný výkon je hydratácia jedna z najdôležitejších podmienok na to, aby sa nerozvinuli problémy s prehriatím organizmu a jeho dôsledkami (únava, zhoršená koordinácia, svalové kŕče...

Importováno: 26. května 2010 (15:23), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2010050010