Športové aktivity pre seniorov II.

V predchádzajúcom príspevku sme si predstavili tri základné a najobľúbenejšie pohybové aktivity, vhodné pre seniorov. V nadväzujúcom článku si priblížime menej tradičné aktivity, ktoré sú prínosné pre zdravie ľudí vyššieho veku...

Importováno: 18. února 2013 (10:39), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2013010014