Stepper

Či už je vašim cieľom pekná postava, psychická pohoda, prípadne zlepšenie fyzickej kondície, stepper je ďalším z kategórie aeróbnych prístrojov, ktorý si môžete rýchlo obľúbiť nielen kvôli jeho pozitívnym vplyvom na srdcovo-cievny a obehový systém.

Importováno: 17. listopadu 2012 (23:19), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2012110007