Stojka na lopatkách - Akrobatická príprava 9.

Polohu stojky na lopatkách cvičenec obvykle zaujme po prevale vzad. Charakteristické pre daný rovnovážny, statický cvičebný tvar je "postavenie" tela cvičenca do polohy strmhlav. V nej je telo podopreté na podložke...

Importováno: 28. dubna 2010 (07:12), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2010040007