Strava bežnej populácie je pre športovca stratou času

Faktom zostáva, že bežná populácia u nás na kvalitu a pravidelnosť stravovania príliš nedbá. Príčinou je určite aj rýchla a pretechnizovaná doba, ekonomická situácia a pracovné alebo študijné nároky. Mnoho ľudí si myslí, že kvalitnejšia strava musí byť automaticky aj omnoho ?

Importováno: 13. června 2012 (09:53), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2012060004