Studené tekutiny v teplom počasí

Krátky článok zo spracovaného výskumu, no s veľmi zaujímavou informáciou. Sedem štúdií v nedávnom období potvrdilo, že pitie studenej tekutiny v teplom počasí zlepšuje...

Importováno: 11. října 2010 (23:07), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2010100005