Sústavnosť ako základná podstata tréningového systému

Ľudia sa zvyknú pomerne často pýtať nasledujúcou otázkou: "Čo považujete za najdôležitejší faktor tréningu?" Môžete to vidieť v najrôznejších poradniach otázok a odpovedí, na internetových fórach, na seminároch alebo aj priamo počas rozhovorov. Pravdepodobne budete ...

Importováno: 21. prosince 2011 (11:30), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2011120006