Svalový rast a genetika

Možno len veľmi neradi, ale musíme akceptovať fakt, že jedným z najpodstatnejších faktorov pri posilňovaní sú genetické vlohy jednotlivca. Vo väčšine prípadov sú tieto vlohy dobré skryté v chudom tele s nevyvinutým svalstvom. Presne takto totiž začínalo so športom veľa dnes ...

Importováno: 1. března 2011 (14:59), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2011020011