Ťažké jednotkové opakovania

Skúšky sily a maximálne opakovania do kulturistických tréningov príliš nepatria. Tvrdia to mnohí fanúšikovia bodybuildingu a v skutočnosti majú pravdu. Viac než márnivé uspokojenie ega totiž prinášajú reálne nebezpečenstvo zranenia. A kto je zranený, ten nemôže trénovať ...

Importováno: 11. července 2011 (15:04), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2011070001