Ťažký tréning každý deň?

Nemôžete cvičiť ťažko a každý deň. Tento článok bude venovaný predovšetkým tým naturálnym cvičencom, ktorí využívajú tzv. splitové rozdelenie partii pri tréningu a ktorí sa snažia cvičiť príliš často. Ich otázka býva veľa krát takáto: ...

Importováno: 16. prosince 2011 (11:16), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2011120004