Tréning v chladnom počasí

Výskumy preukázali, že tréning v chladnom počasí nielen zvyšuje vašu vytrvalosť, ale pôsobí aj preventívne na vaše zdravie a pomôže vás udržať počas dlhého zimného obdobia šťastnými.

Importováno: 11. prosince 2011 (01:39), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2011120002