Tréningové programy zamerané na rozvoj maximálnej sily

Tréning, ktorého cieľom má byť zvýšenie maximálnej sily, je v mnohých princípoch odlišný od tréningu zameraného na svalovú hypertrofiu (rast objemu). Základný rozdiel spočíva v odcvičenom tréningovom objeme. Silové programy sú...

Importováno: 13. června 2012 (09:57), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2012060005