Únava a bolesť pri cvičení

Všetci dobre vieme, že rôzne druhy fyzickej aktivity nie sú vždy len o zábave a o príjemných pocitoch, ale niekedy aj o únave a o bolesti. Poznajú to predovšetkým vrcholoví športovci, no nie je to cudzia téma ani pre rekreačných športovcov.

Importováno: 8. března 2012 (17:51), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2012020013