Unožovanie v stoji na BOSU

Východisková poloha: stoj na jednej nohe, druhá noha prinožená bez opory, pripažiť, plecia aktívne stiahnuté dole, lopatky roztiahnuté do strán smerujú k panve. Konečná poloha: stoj na jednej nohej nohe, druhá noha v unožení...

Importováno: 17. srpna 2011 (16:06), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2011080006