Upažovanie s expanderom v predklone na BOSU

Východisková poloha: predklon, trup vzpriamený, predpažiť, plecia aktívne stiahnuté dole, lopatky roztiahnuté do strán. Konečná poloha: predklon, upažiť v úrovni ramien. Priebeh pohybu: plynulé, kontrolované upaženie a návrat do východiskovej polohy, pri súčasnom udržaní ...

Importováno: 11. října 2011 (23:02), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2011100001