Vajíčko a výživa športovca

V súčasnosti sa vedie mnoho diskusií o tom, či je prítomnosť slepačích vajíčok vo výžive potrebná, alebo naopak škodlivá. Väčšina aktívnych športovcov má s vajíčkami skúsenosti, najmä z dôvodu prítomnosti vaječnej bielkoviny. Táto bielkovina...

Importováno: 27. ledna 2012 (10:30), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2012010017