Vitamíny ako výživové doplnky

Vitamínové suplementy sú hneď za proteínovými prípravkami najpopulárnejšími doplnkami výživy. Každý vitamín má špecifické funkcie, ktoré nemôže plniť žiadna iná látka. Nevyvážená strava má za následok nedostatok niektorých vitamínov...

Importováno: 26. února 2012 (14:12), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2012020008