Vlnovitá periodizácia

Tento typ periodizácie využíva schému, ktorá je oveľa menej lineárna ako tomu bolo v prípade klasickej a reverznej lineárnej periodizácie. Vlnovité modely sa stali v posilňovniach populárnymi najmä vďaka svojej efektivite a pohodlnosti.

Importováno: 29. června 2011 (10:34), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2011060006