Voľné radikály vs. antioxidanty

... táto teória sa týka voľných radikálov, ktoré telo samo vytvára svojim metabolizmom. Určite ste už počuli, že voľné radikály sú molekuly, ktoré vznikajú rozkladom kyslíka počas metabolizmu. Tieto molekuly sú vysoko reaktívne. Častokrát napádajú vlastné bunky tela (hlavne genetický materiál DNA, ...v genetickom materiáli je zakódovaná úloha bunky) ...

Importováno: 8. listopadu 2010 (10:41), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2010110001