Vonkajšie zdroje energie

Vonkajšie zdroje energie (nazývané tiež exogénne) predstavujú tie, ktoré prijímame počas priebehu určitej fyzickej aktivity a do veľkej miery závisia na mnohých faktoroch. Je nutné povedať, že pre pokrytie energetických nárokov svalovej činnosti sú...

Importováno: 22. března 2012 (13:31), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2012030010