Vplyv cvičenia na mentálne schopnosti

Určite to poznáte. Ak na isté obdobie prestanete s cvičením, postupom času strácate hmotu, silu a kardiovaskulárnu vytrvalosť. A podobne je to aj s našou mysľou. Ak si totiž nekladieme rôzne mentálne výzvy a nesnažíme sa neustále učiť, funkcia nášho mozgu klesá. Pýtate sa, čo majú tieto koncepty spoločné a či pomáha cvičenie rozvíjať mozgové schopnosti?

Importováno: 14. července 2011 (17:42), sportujeme.sk

Trvalý odkaz: http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2011070003